Anna-Tex

Anna-Tex, hét kledingsorteercentrum van De Beurs, bestaat sinds oktober 2012. Zij verwerkt, in samenwerking met Twente Milieu, jaarlijks 700 ton kleding. Op dit moment werken er bij Anna-Tex vijftig mensen.

Er is een goede samenwerking met de gemeenten Losser, Oldenzaal, hof van Twente, Dinkelland, Tubbergen, Twente milieu en de Twentse Textielcirkel. Zeker op het gebied van kledinginzameling.
Daardoor is er bij het kledingsorteercentrum van De Beurs veel aanvoer van tweedehands kleding.

Bij Anna-Tex wordt alles gesorteerd op kwaliteit en in gereedheid gebracht voor distributie.
Hierdoor is er een constante toestroom van mooie, eigentijdse kwalitatief goede kleding voor alle winkels van De Beurs. Vervolgens gaat overige (goede) kleding naar tweede en derde wereldlanden en wordt overige kleding ook gebruikt als nieuwe grondstof voor allerlei producten waaronder isolatiemateriaal, nieuwe denim en automatten.

Aangezien De Beurs meer deugdelijke en schone tweedehands kleding kan gebruiken wijzen wij u graag op de diverse inlevermogelijkheden hiervan; u kunt uw kleding inleveren bij de inbrengpunten van De Beurs, in de containers van Twente Milieu en bij grote hoeveelheden haalt De Beurs de kleding graag bij u op. Voor meer informatie kijkt u dan hier