ANBI

ANBI
Stichting Kringloopbedrijf De Beurs is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). In verband met het krijgen van meer transparantie dienen Algemeen nut beogende instellingen met ingang van 1 januari 2014 diverse gegevens openbaar te maken. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichtingen te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Naam en Contactgegevens.

De volgende gegevens zullen worden behandeld in onderstaande bijlages:
Naam: Contactadres: Telefoonnummer:
Stichting kringloopbedrijf De Beurs Lubeckstraat 32. 7575EE Oldenzaal 0541-530372
Het Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden  Informatienummer (RSIN).
Naam: RSIN:
Stichting Kringloopbedrijf De Beurs 006259303
De bestuurssamenstelling,de namen van de bestuursleden en het beloningsbeleid
Functie: Naam:
Bestuurder B. Schurink  (voorzitter)
Bestuurder L. Koopman
Bestuurder R. Brookhuis

Bestuursbeloning

De bestuursleden van kringloopbedrijf De Beurs mogen conform de statuten van de stichting geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij is aangesloten bij het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
De bestuursleden van De Beurs ontvangen per vergadering een vacatievergoeding van €135,- met een maximum van €405,- per kwartaal.

 

Jaarrekeningen

Beleidsplan 2017 2020